Man måste göra något 10,000 gånger för att bli bra på det. Men ”väderkvarnen” är vi ett bra…

8

Kommentarer